Kontakt

Meštar

René James

E-mail: rene(Zamjenite sadržaj čitave zagrade znakom @)srebrnizmaj.com

Mob: +385 98 503 264

 

Knez

Rudolf Novak

E-mail: rudolf(Zamjenite sadržaj čitave zagrade znakom @)srebrnizmaj.com

Mob: +385 97 7395 085

 

 

Vojvoda

Zoran Bulat

E-mail: zoran(Zamjenite sadržaj čitave zagrade znakom @)srebrnizmaj.com

Mob: +385 95 9019 119